ПОКРИВИ ВЕЛИНОВ

ЗА ПОКРИВИ ВЕЛИНОВ

Изпълнител за ремонт и изграждане на покриви

Когато знаете, че изпълнителя за покриви, които извършва ремонта или подмяната ви, се придържа към високи стандарти на клиентско обслужване и изработка, имате спокойствието, което заслужавате. Никога няма да се чудите за нивото на качество, което ще получите, когато работите с ПОКРИВИ ВЕЛИНОВ.

Ние обслужваме собственици на жилища и търговски обекти в цяла България и сме много горди, когато те ни споделят, че наистина са се насладили на ремонта или изграждането на техния покрив.

Как може ремонтът на покрива да бъде толкова лесен? Това е така, защото ПОКРИВИ ВЕЛИНОВ предоставя много по-различно изживяване от другите изпълнители за ремонт и изграждане на покриви. 

Обадете ни се на 0888 044 929, за да се консултираме относно вашия покривен проект в нашите сервизни зони. 

НАШАТА МИСИЯ

ПОКРИВИ ВЕЛИНОВ предлага на клиентите лесно решение за техния ремонт и подмяна на покриви. Ние възприемаме проактивен подход в работата, която вършим, отстоявайки нашите идеали за почтеност, последователност и прозрачност.

Ние ценим домовете и животите, в които сме поканени. Нашият подход е различен от подходът на другите изпълнители; ние инвестираме повече в хората и професионалното консултиране, за да определим дали нашите решения ще отговарят на нуждите на нашите клиенти.

Нашите основни ценности

Сътрудничеството

Екипната работа между вас и нашия екип е необходима, за да завършите проекта за покрив с ефективност и рентабилност. За да се откроим от конкуренцията, първо трябва да сме заедно като екип.

Отчетност

Разчитайте на ПОКРИВИ ВЕЛИНОВ да бъде бърз и задълбочен във всичко, което прави. Лесно е да се избегне отговорността, но ние не вярваме в лесния изход. Да вършим работата правилно е наш основен приоритет.

Интегритет

ПОКРИВИ ВЕЛИНОВ изгражда взаимоотношенията с клиентите си на основата на доверие и честност. Винаги правим това, което знаем, че е правилно.

Обслужване

Ние уважаваме общностите, които обслужваме, и се стремим да помогнем на собствениците да възстановят домовете си. Извънредното обслужване е резултат от предвиждане на нуждите на нашите клиенти и проактивно предоставяне на решение.

Съвършенство

Стремим се да бъдем най-добрия изпълнител за ремонт и изграждане на покриви. Съвършенството никога не е случайност; винаги е резултат от намерение, усилие, насока, изпълнение и визията да се виждат пречките като възможности.

Характер

Ние молим всеки член на нашия екип да живее според нашите основни ценности и да показва добър характер в работата. Истинският характер се разкрива от яснотата на вашите убеждения, изборите, които правите, и обещанията, които спазвате. Ние поддържаме нашите принципи и отказваме да следваме теченията на удобството.